השכלה

(PhD) דוקטורט
בפסיכולוגיה אימונית
 
אוניברסיטת מידלסקס לונדון​

באמצעות מודל אימוני חדש וייחודי בעבודה עם הורים למתבגרים

 
M.A תואר שני

ייעוץ ופיתוח אירגוני

המסלול האקדמי המכללה למנהל

 
 
 B.A  תואר ראשון

סוציולוגיה ואנתרופולוגיה

האוניברסיטה העברית