פיתוח צוותים


בימינו, כבר ברור ומוסכם כי המשאב האנושי הוא לב ליבה של כל עשייה ארגונית. עוד ברור, כי עובדים הפועלים בצוות מגובש ושבע רצון, מחוייבים הרבה יותר למקום עבודתם, יעילים יותר, יצרניים יותר, אופטימיים וחיוביים.

ממגוון הסיבות הללו ועוד - יש חשיבות וכדאיות רבה בהשקעה בפיתוח צוותים מגובשים המושתתים על יחסי עבודה טובים, מחוייבות אישית, תקשורת זורמת בתוך ומחוץ לצוותים, יכולת עבודה בשיתוף, אמינות ונאמנות. תהליך של פיתוח צוות נובע מהצרכים הספציפיים של הצוות המוגדרים הן ע"י המנהל והן ע"י חברי הצוות, והמטרות אליהן הם שואפים להגיע'לדוגמה - טיפול בתקשורת צוותית לקויה, שיפור יחסים בצוות, הגדרת וחלוקת תפקידים, פיתוח הרגלי עבודה וכו...


unity-hands.jpg

תהליך פיתוח הצוות מתבסס על קו-הנחייה שלי כיועצת ושל מנהל הצוות המוביל את התהליך בהנחייתי הצמודה.

בסופו של התהליך, ניכרת צמיחה אישית של כל עובד וחיזוק הקשר בין הפרט לבין הצוות לו הוא שייך ויצירת צוות אורגני, עם מנגנוני תקשורת זורמת ויעילה, אווירה טובה ומחויבות הדדית.


SIMBLAWebsite Builder