פיתוח אירגוני

פיתוח ארגוני, הינה אסטרטגיה כלל מערכתית, כלומר - מתייחסת אל הארגון כמכלול על כל מרכיביו והיבטיו, תוך שימת דגש על המשאב החשוב ביותר הקיים בכל ארגון – המשאב האנושי, הן ברמה הפרטנית והן ברמה הצוותית

זוהי גישה תהליכית, המכוונת לשינוי באמונות, ערכים, תרבות ומבנים של ארגונים, כך שיסתגלו טוב יותר לטכנולוגיות חדשות, שווקים מתפתחים, תחרות מאיימת ותרבות פנימית משתנה, ולכן, אינה מתאימה למצבי משבר, לצורך במענה מיידי, 

או quick fix.

פיתוח ארגוני נסמך על תחומי ידע הומניסטים בעיקר, וערכי הפעולה המרכזיים הינם : עבודת צוות, שיתוף, כבוד האדם, גמישות, אמון, רצון ללמידה ועוד...

'רוב הכלים והתהליכים מגיעים מעולם מדעי ההתנהגות והם נחשבים התערבויות "רכות" - אימון, הדרכה, סדנאות, חניכה וכו...

SIMBLAWebsite Builder